PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

  • Ekonomický princip: zisk z činnosti bude reinvestován zpět do sociální firmy a použit na provozní náklady, investice nebo vzdělávací aktivity pro pracovníky v minimální výši 51%.
  • Environmentální princip a místní princip: zohledňujeme environmentální aspekty výroby i spotřeby. Zdravotně znevýhodnění zaměstnanci sociální firmy, dodavatelé a odběratelé jsou vybíráni přednostně z Olomouckého kraje.